בס"ד

פרשת

ואתחנן

שבת פרשת

ואתחנן

7:34 PM

הדלקת נרות

מנחה ערב שבת

7:30 PM

6:30 PM

8:20 AM שחרית
8:41 PM מוצאי שבת

 

שיעורים

בבית הכנסת

פרשת השבוע

Guest Speakers

קריאת התורה

Torah Reading

English & Spanish

Videos

חגים

Special Occasions

 

 

Hachnasat Sefer Torah

Sephardic Congregation of Nostrand.      2831 Nostrand Avenue. Brooklyn, NY 11229     Tel (718)951-1300