בס"ד

פרשת

כי תצא

שבת פרשת

כי תצא

6:50 PM

הדלקת נרות

6:40 PM

מנחה

8:20 AM שחרית
7:56 PM מוצאי שבת

 

שיעורים

בבית הכנסת

פרשת השבוע

Guest Speakers

קריאת התורה

Torah Reading

English & Spanish

Videos

חגים

Special Occasions

 

 

Hachnasat Sefer Torah

Sephardic Congregation of Nostrand.      2831 Nostrand Avenue. Brooklyn, NY 11229     Tel (718)951-1300