בס"ד

פרשת

ויקרא

שבת פרשת

ויקרא

6:57 PM

הדלקת נרות

 

מנחה

  שחרית
8:06 PM מוצאי שבת

 

שיעורים

בבית הכנסת

פרשת השבוע

Guest Speakers

קריאת התורה

Torah Reading

English & Spanish

Videos

חגים

Special Occasions

 

 

Hachnasat Sefer Torah

Sephardic Congregation of Nostrand.      2831 Nostrand Avenue. Brooklyn, NY 11229     Tel (718)951-1300